First Aid with Buddhism – Eerste Hulp bij Boeddhisme

Always have it in your pocket or purse. Organize workshops, prepare talks.
Indispensable for basic and advanced Dharma training: 24 page A6 booklet containing the most essential lists: the Three Laksanas, Four Noble Truths, Five Hindrances… Eight Worldly Winds.
Download pdf or order printed copies.

Om altijd in je zak of tas te hebben. Zet workshops op, bereid praatjes voor.
Onmisbaar bij eerste en gevorderde Dharmatraining: A6 boekje van 24 bladzijden. De meest noodzakelijke lijstjes: de Drie Laksana’s, Vier Edele Waarheden, Vijf Hindernissen… Acht Wereldse Winden.
Download de pdf of bestel gedrukte exemplaren.

Garland of Terms, by Asvajit and Cittapala is a small dictionary explaining the most important terms of Dharma as they traditionally appear in lists of three, four, eight…
This First Aid offers only a very small selection of them: the lists that are absolutely indispensable for understanding and communicating the basic principles of the Dharma. See the table of content below.

Its immediate purpose is starting workshops in which we train teaching and discussing the basics of the Dharma to whoever is interested or wishes to start or deepen their training. Learning to explain something may be the best way to understand it better oneself. And training this with friends in the Dharma is of course an unspeakable pleasure.

Corrections, remarks and suggestions are very welcome.

dhammavedin@gmail.com

Garland of Terms, door Asvajit en Cittapala is een woordenboekje met de belangrijkste termen van de Dharma. Deze Eerste Hulp bevat er slechts een minieme selectie van: de rijtjes die je absoluut nodig hebt om de basisprincipes van de Dharma te begrijpen en uit te leggen in de context van de Triratna Boeddhistische beweging. Hieronder vindt u de inhoudstafel

De directe bedoeling ervan is workshops te starten waarin we ons oefenen om over de Dharma te spreken. Dingen uit te leggen en vertellen aan al wie belangstelling heeft voor de Dharma of de training effectief wil starten en effectiever maken. Iets leren uitleggen is misschien de beste manier om het zelf beter en beter te begrijpen. En dit oefenen met vrienden in de Dharma is natuurlijk van een onuitspreekbare schoonheid.

Correcties, bemerkingen en suggesties bij deze editie zijn zeer welkom.

dhammavedin@gmail.com

Content
 
Two Kinds of Reality..
Three Laksanas
Threefold Path.
Three Poisons
Three Refuges
Three Modes of Craving
Four Brahma Viharas
Four Noble Truths
Four Sights
Five Skandhas…
The Five Constants
Five Hindrances
Five Orders of Conditionality
Five Precepts , negative and positive
Five Spiritual Faculties
Five Great Stages of the Path
Six Elements
Six Perfections of the Bodhisattva
Noble Eightful Path.
Eight Worldly Winds
Ten Precepts (Order)
Inhoud
 
Twee soorten werkelijkheid
Drie laksana’s
Drievoudig Pad
Drie vergiften
Drie Toevluchten
Drie soorten begeerte (dorst)
Vier Brahma Vihara’s
Vier Edele Waarheden
Vier beelden (Four Sights)
Vijf Skanda’s
De vijf constanten
Vijf hindernissen
Vijf niveaus van conditionaliteit
Vijf trainingsregels, negatief en positief
Vijf spirituele vermogens
Vijf stadia van het Spirituele pad
Zes elementen
Zes Volmaaktheden van de Bodhisattva
Edel Achtvoudig pad
Acht Wereldse Winden
Tien Trainingsregels (Orde)
Table of content – inhoudstafel

Download, order, donate – download, bestel, doneer

Download (English version)
The pdf is in A6 size (10×15 cm). Any copycentre will print and staple it as a 24 page booklet.
Donate € 2 per printed booklet. You can sell them for € 5 in your own Centre and make a nice profit.
Order printed copies (min. 20)
€ 2,5 per copy + postage
Parcel up to 2 kg for European Union: € 16,40
Outside Europe: € 32,80
Download (Nederlands)
De pdf is in A6-formaat (10×15 cm). Iedere kopieercentrum print en niet er een boekje van.
Doneer € 2 per boekje dat je print. Verkoop ze voor € 5 in je eigen centrum en ook jullie kassa rinkelt.
Bestel gedrukte exemplaren (min. 20)
€ 2,5 per stuk + verzendkosten.
In België en Nederland regelen we het vervoer wel…