Teksten (en video’s)

Dharma uit het zuiden van Gent

Erkenning en rol van het boeddhisme in België

Naar een uitgebreid artikel van Carlo Luyckx (lees het artikel), voorzitter van de Boeddhistische Unie België. Waarom erkenning als niet-confessionele levensbeschouwing? Maatschappelijke rol van boeddhistische gemeenschappen…
Download de pdf (4p).

Leven als een stroom
Brochure (pdf 40 p.) downloaden

Geprinte exemplaren te koop in Boeddhistisch Centrum Gent: € 5.


Per 10 exemplaren bestellen voor uw Centrum of groep: € 35,00 tel uit uw winst.

In dit boek moedigt Bodhipaksa ons aan door middel van de Zes Elementen Meditatie met vreugde te leren ervaren dat we geen afgescheiden, vast zelf zijn of hebben, maar dat we samen met alles in de kosmos voortdurend veranderen.

En: meer en meer te gaan leven als een rivier: vrij, in beweging, creatief.

Brochure (pdf 40 p.) downloaden

Wat bestaat echt? (aflevering 2)
Empirisch versus poëtisch / mythisch

Download de pdf (2p)

Wat bestaat echt? (aflevering 1)
Hoe kijkt de Boeddha naar de werkelijkheid?

Download de pdf Beluister de lezing

Beluister de song ‘Ietsisme’

Geduld

  1. Paper: Being mindful and staying calm, -The concept of patience in Buddhist texts.
    Door Prasādacārin (Sanskrit name meaning: “He Who Proceeds With Joy”.
  2. Samenvatting in het Nederlands.

Woorden als bondgenoten in je meditatie (video 27 min.)

Download pdf (2p)

Het belang van spraak

In De Tien Zuilen (The Ten Pillars) beschrijft Sangharakshita meesterlijk het belang van spraak. De waarheid spreken, vriendelijk spreken, hulpvaardig en met inhoud spreken (>< lichtzinnig), harmonieus spreken (>< roddelen) helpt je zelf en anderen ongelooflijk om positief in het leven te staan en vol vuur en blijdschap het Pad te bewandelen.

Download een pdf met citaten uit De Tien Zuilen (5 p.)

Download De Tien Zuilen (van de site van De Drie Juwelen)

Leven als een stroom

In dit boek moedigt Bodhipakśa ons aan door middel van de Zes Elementen Meditatie te leren ervaren dat we geen afgescheiden, vast zelf zijn of hebben, maar dat we samen met alles in de kosmos voortdurend veranderen.

En: meer en meer te gaan leven als een rivier: vrij, in beweging, creatief.

Download een uitgebreide beschrijving van het tweede onderdeel van de meditatie: reflectie op het Element Water: het vocht in mij en het vocht buiten mij zijn voortdurend met elkaar verbonden.

Download de pdf (4 p.)

De kern van de boeddhistische leer naar het eerste hoofdstuk van
A Survey of Buddhism door Sangharakshita.

Download de pdf (52 p.)

Gedrukte exemplaren vind je in Triratna Gent en binnenkort ook in andere Centra van de Lage Landen.


€ 5,00 consumentenprijs,
€ 3,50 voor verkoop in jouw Centrumwinkel. Tel uit je winst…

Wat is orthodox in het boeddhisme?

Naar het boekje hiernaast.

Sangharakshita (1957)

Download de pdf (8 p.)

Paramananda: visie en meditatiepraktijk in The Poetics of Awakening (online retraite in januari ’23)

download de pdf (9 pag.)

Paramananda en Bodhililla

Inhoud (klik op de titels voor een korte beschrijving en / of de link naar de pdf’s.)

In deze citaten uit The Spirit of Tibet door Mathieu Ricard valt op: 1. De geest is leeg. Maar ook wijd, allesomvattend, lichtgevend. De auteurs maken geen onderscheid tussen geest en werkelijkheid. 2. De eenzaamheid in de natuur brengt je in contact met de leegheid. 3. De leraar is de directe vertegenwoordiger van de Boeddha en staat voor de leer, voor de verwezenlijking. 4. Die onmetelijkheid, ruimte, leegheid leidt tot (is identiek met) compassie.

Concepten en opvattingen overstijgen

In twee fragmenten van de Vimalakirti soetra zien we dat de Boeddha’s en Bodhisattva’s concepten en opvattingen gebruiken om alle concepten en opvattingen te leren overstijgen. De visie en recepten van een Ontwaakte zijn ontzettend waardevol. Door ons respect en vertrouwen brengen we de energie op om ermee aan de slag te gaan.

Download de pdf (4 p) van 16 september 2021.

Metta nummer drie

De wens het goed te hebben kan variëren van gewoon om je eigen zelfbehoud geven, over samen met je naasten naar echte harmonie en solidariteit verlangen tot de diepe wens het allerbeste te doen voor de hele kosmos. Een beetje geschiedenis van het brein en de grote religies en levensbeschouwingen. En hoe je meditatie aanpakken.

Download de pdf (2 p) van 12 augustus

De metta bhavana: een stapje verder

De metta bhavana is een oefening in altruïsme. (Een ‘goed gevoel’ is daar wellicht wel voor nodig en natuurlijk ook aangenaam.)

We wensen onszelf en anderen ‘het beste’ en ‘geluk’ toe. Als we goed in ons vel zitten en naarmate we oefenen in meditatie en ethiek gaan we ‘het aangename’, ‘het beste’ of ‘geluk’ meer en meer invullen als datgene wat echt waardevol is: geduld, dankbaarheid, vrijgevigheid, energie, eenvoud en tevredenheid.

Download de pdf (3 p.) van 11 juli 2021

Metta in jezelf

Download de pdf (2p.) van 6 oktober 2020

Je verlangen naar geluk ervaren en dit ook op het geluk van anderen richten.

Ontdek dat je om jezelf geeft. We hebben een sterke aangeboren neiging om het warm te hebben, om te eten, om beschermd te worden… om lijden te vermijden. Die neiging kun je niet tegenhouden: als we honger hebben, eten we, in gevaar vluchten we…

Dus de eerste fase bestaat erin vast te stellen: ik zorg voor mezelf, die wil is er.

Dus deze gemoedstoestand is de basis voor onze bezorgdheid voor anderen: ‘Ik weet hoe het is om voor mezelf te zorgen, ik weet hoe het is om problemen te hebben’.

Download de tekst (3 p)

Het spirituele leven en het doel ervan (Nirvana)

Schema (Nederlands) en tekst (Engels) van hoofdstukjes 9 en 10 uit de Inleiding van A Survey of Buddhism, door Sangharakshita. Het spirituele pad verloopt in stappen. De boeddhistische traditie heeft deze opeenvolgende stappen en fasen zorgvuldig in kaart gebracht op basis van de ervaring van de Boeddha.

Het Pad leidt naar het ophouden van het lijden. Het definitieve doel van het Pad is Nirvana, Verlichting, Ontwaken. Nirvana betekent uitdoven: het uitdoven van de dorst naar zintuiglijk genot, naar bestaan, naar niet-bestaan.

Sangharakshita:
Nirvana is een conceptueel negatieve toestand: er kan geen eigenschap aan worden toegeschreven.
Is positief want de enige mogelijkheid tot bevrijding en het definitieve doel van het religieuze leven.

Download de tekst (8 p.) – bevat ook Het spirituele leven (zie hieronder)

Het spirituele leven

Zorgvuldig in kaart gebrachte stappen

(Schema (Nederlands) en tekst (Engels) van hoofdstukje 9 uit de Inleiding van A Survey of Buddhism, door Sangharakshita.)

Het spirituele pad verloopt in stappen. De boeddhistische traditie heeft deze opeenvolgende stappen en fasen zorgvuldig in kaart gebracht op basis van de ervaring van de Boeddha.

Download de pdf (4 pagina’s)

Transcendente kritiek op de beoefening

Naar de bespreking door Sangharakshita van de Vimalakirti- soetra:
Het doel van de training is vrijheid. Door vrij te worden leren we de dingen zien zoals ze zijn.
Kritisch zijn is een essentieel onderdeel van de Dharma.

▪ Je moet verklaringen niet letterlijk nemen. Woorden, begrippen en stellingen zijn alleen hulpmiddelen om door te dringen tot wat niet te vatten is met het verstand.
▪ Wat je vertelt moet aangepast zijn aan wat de toehoorder nodig heeft (naar gelang zijn situatie, aard, stijl, smaak, ontwikkeling); je moet dus een oprechte, diepe belangstelling hebben voor deze persoon, hem vanuit je hart willen helpen.

Download de pdf (2 p.)

Annie Proulx en de woede van de prille dharmachari

Hoe woede achtereenvolgens groeit, slinkt en weer opflakkert door contact met pure schoonheid. Bij het lezen van één alinea van het wonderschone boek The Shipping News ontbrandt mijn ergernis over de banaliteit, onwetendheid en slechte smaak van ANDEREN.

Download de pdf (2p.) van 12 januari 2021.

Hoe onderwijst een Bodhisattva?

Een Bodhisattva is gewoon zichzelf, bij de mensen, moet geen systeem of methode toepassen. Als Bodhisattva’s in opleiding herkennen we specifieke vaardigheden. Daarvan kunnen leren. Eén en ander over geven, liefdevolle spraak, het goede doen,tot voorbeeld strekken…
Download de pdf (2 p.) van 30 november 2020.

Vijf puntjes vóór meditatie

Download de pdf (2 p.) van 3 november 2020

Bekijk de video

Opgeven

Download de pdf (2p.) van 3 november 2020

Bekijk de video

Opgeven is essentieel. De oorzaak van het lijden is begeerte (of dorst, ©Dhammaketu) en het einde van het lijden de begeerte (dorst) stoppen. Je kunt het thema ook bekijken in het kader van Voor Toevlucht Gaan: je heil zoeken in familie, geld, carrière, aanzien helpt je niet vooruit.

Wat heb ik nodig, niet nodig, is ronduit schadelijk? Wat zijn mijn diepste motieven om iets te willen? Dwz voor mijn gezondheid en geluk, gunstige condities om Voor Toevlucht te Gaan.

Waarom wil ik mooie (of nieuwe) kleren? (<– zin voor harmonie, <– prestige,
<– frustratie, jaloersheid, koopziekte)

▪ Moet ik minder masturberen? (Brengt masturbatie kalmte en tevredenheid of doe ik het uit frustratie?) Wat is mijn echte drijfveer en wat maak ik mezelf wijs of verwijt ik mezelf onterecht?

Moeten

Download de pdf (2 p.) van 4 oktober 2020

Dat je moet stoppen voor een rood licht vinden we normaal. We begrijpen dat dit redelijk is, ook de bestraffing. Stoppen is gewoon nodig.

Maar blindelings moeten gehoorzamen ervaren we als geweld tegen onszelf, een schending van onze identiteit, het ontnemen van onze vrijheid, In extreme gevallen (gevangenneming, marteling, verkrachting…) is het misdadige ontmenselijking.

We moeten ook heel wat dingen van onszelf, anders voelen we ons schuldig. Velen van ons worstelen met zulke zelf opgelegde plichten, soms veroorzaakt door opvoeding.

Download de pdf (2 p.) van 4 oktober 2020

Essential Meditation

Download de pdf (19 pag.) maart 2020

Nederlandstalige nota’s van een meditatieretraite in Padmaloka (Engeland).

Gewaarzijn van de ademhaling – Metta Bhavana – Alleen maar zitten
Leren ontspannen en concentreren, omgaan met hindernissen, energie,
positiviteit en aandacht voor anderen ontwikkelen, wijsheid: ervaren dat
alles verandert.

Mind in Harmony

Download de pdf (42 p.) november 2016

Een samenvatting in het Nederlands van het werk van Subhuti:

Een vrije presentatie van de Abidharma (gedetailleerde uitwerking van de ‘boeddhistische psychologie’) en aanvulling op Know Your Mind door Sangharakshita. Samengevat door Dhammavedin, november 2016

Deze samenvatting is ook bedoeld als hulp bij het lezen van het origineel, daarom staan ook veel Engelse termen naast de Nederlandse. En als vurige aanmoediging het origineel ook te lezen en de inhoud actief te gebruiken.

Pagina 37 tot 39 bevatten notities van de retraite over dit thema in Padmaloka, november-december 2016.